Saulės naudą
žmonės gauna.

Verslui

Saulės elektrinės įrengimas verslo objekte – reali galimybė sutaupyti. Verslas naudoja daug elektros, o investicija į saulės elektrinę – daug mažesnių sąskaitų už elektrą garantija.

Saulės elektrinės tinka pramonės, sandėliavimo ir logistikos, prekybos ir paslaugų srityse dirbančioms įmonėms ir kitiems elektros energijos vartotojams žemosios ar vidutinės įtampos tinkle. Saulės elektrinę verslui galime įrengti ant visų tipų pastatų stogų ar laisvame žemės sklype.

Investuoti į saulės elektrines verslui vis labiau apsimoka ir dėl to, kad atsiranda vis daugiau paramos galimybių, įrengiant atsinaujinančios energetikos šaltinį verslo objekte.  Pasinaudojus prieinama parama, saulės elektrinė atsipirks greičiau, o sąskaitos už elektrą sumažės iškart.

Pasinaudokite verslui siūlomomis paramos galimybėmis – konsultuosime, projektuosime, parengsime visus būtinus dokumentus paramai gauti ir įrengsime saulės elektrines Jūsų įmonėje.

Paramą verslo saulės elektrinėms įrengti teikia Europos Sąjunga ir Lietuvos verslo paramos agentūra. Padėsime Jūsų įmonei parengti visus reikalingus dokumentus. (Skaityti daugiau)

Parama verslui saulės elektrinei įsirengti

Aplinkos ministerijos informacija.

Verslo įmonėms paraiškų teikimo procesas ir pats pasiruošimas teikti paraiškas užtrunka kiek ilgiau nei privatiems asmenims, Aplinkos ministerija, siekdama sumažinti pandemijos sukeltas pasekmes, priėmė sprendimą pratęsti kvietimo iš Klimato kaitos programos pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotėkų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ laikotarpį iki rugsėjo 4 d.

Priemonei iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos šiemet skirta 14 mln. eurų. Paramos tikslas – mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškas nuo 2020 metų liepos 1 d. iki rugsėjo 4 d. galima teikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai per elektroninę APVIS sistemą. Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal patvirtintus kriterijus, todėl paraiškos pateikimo laikas projektų vertinimui įtakos neturi.

Įsirengti saulės elektrinę įmonėje apsimoka:

  • Mažesnės išlaidos elektrai – 100 kW galios saulės elektrinė Lietuvoje gali per metus pagaminti apytiksliai 100 000 kWh elektros energijos. Tiek mažiau jums reikės pirkti iš elektros tinklų.
  • Saulės elektrinėje pagaminta energija sunaudojama iškart – vidiniame pastato tinkle – apšvietimui, šildymo, vėdinimo bei vėsinimo sistemoms ir kitiems procesams.
  • Atsiperkanti investicija – kuo didesnė saulės elektrinė, tuo mažesnė 1 kW kaina. Didesnės saulės elektrinės per metus gali atnešti ir 15-17 proc. investicijos grąžą.
  • Įmonės įvaizdžio dalis – energija iš saulės elektrinės prisideda prie įmonės įvaizdžio formavimo. Atsakingam verslui rūpi aplinkosauga, tvarus išteklių naudojimas ir išmanūs energetiniai sprendimai.
  • “Žalioji” energetika vis dažniau pagrįstai vadinama viena pigiausių, nes sparčiai mažėja saulės elektrinių įrengimo ir eksploatacijos kaštai.