Parama 2024

Spartesnis saulės elektrinės atsiperkamumas!

 

LR valstybė skatindama gyventojus daugiau naudoti atsinaujinančių šaltinių energetiką bei patiems ją gaminti skiria savo ir ES lėšas.

Nuo šių 2024 metų birželio mėnesio 11 dienos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kviečia teikti paraiškas gyventojus, norinčius įsirengti ar jau įsirengusius savo namų ūkiuose saulės elektrines.

Skatinimo programa „Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose“ yra skiriama gyventojams gauti finansavimą nedidelės galios (iki 10 kW) saulės elektrinėms įsirengti.

Į nuosavą saulės elektrinę su parama investuosite gerokai mažiau nuosavų lėšų ir investicija atsipirks žymiai greičiau. Priimkite sprendimą ir už savo namų saulės elektrinę mokėkite mažiau!

SAULĖS MAINAI specialistų komanda pasirengusi Jums atsakyti į visus klausimus ir padėti susivokti infomacijos sraute ir pasirengti paramai gauti. Tai, kas Jums gali atrodyti sudėtinga, mums – paprasta. Paaiškinsime, užpildysime, Jums tereikės išsiųsti dokumentus APVA’ai, arba įgalioti tai padaryti – SAULĖS MAINAI.

Kompensacinės išmokos mokamos už saulės elektrinių iki 10 kW galios įsirengimą, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams. Paramos suma 254,93 Eur vienam kilovatui įrengtos saulės elektrinės galios arba maksimaliai 2549 Eur už 10 kW elektrinę. Tai faktiškai gali sudaryti iki 54 % reikalingos saulės elektrinei įrengti sumos.

Be paramos namų ūkiui skirta saulės elektrinė atsiperka per 4 metus, o su parama šis laikotarpis sutrumpėja iki 2 metų. Akivaizdu, kad pasinaudojus valstybės parama, saulės elektrinės atsiperka SPARČIAU.

Daugiau informacijos rasite www.apva.lt svetainėje.

Mūsų patarimai dėl APVA paramos

– paraišką pildykite ir informaciją tikrinkite tik oficialioje LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėje – www.apva.lt

– tiesioginė nuorodą pildyti paraišką – https://apvis.apva.lt

– pasinaudokite APVA instrukcija – https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/Pavyzdin%C4%97s-formos-rekomendacijos/Parai%C5%A1kos%20pildymo%20instrukcija.pdf

– jei kyla klausimų, galite susisiekti su mumis, mielai atsakysime.

Svarbu:

Bus paskelbti KETURI kvietimai, pasirinkite teisingą:
1. Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Sostinės regione (naujai įrengiama saulės elektrinė);
2. Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Sostinės regione (didinama jau esamos elektrinės galia);
3. Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (naujai įrengiama saulės elektrinė);
4. Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (didinama jau esamos elektrinės galia).

Kvietimo pasirinkimas ir paraiškos pildymas:
– Kvietimo pasirinkimas priklauso nuo to, kuriame regione yra pareiškėjo nuosavybės teise valdomas elektros vartojimo objektas – Sostinės regione (Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus rajono, Vilniaus miesto savivaldybėse) ar Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių savivaldybėse).
– Gyventojai, pasirinkdami kvietimą, turi atsižvelgti ir į tai, ar įsirengiama nauja saulės elektrinė (tampama gaminančiu vartotoju), ar didinama jau esamos elektrinės įrengtoji galia.
– Vienoje paraiškoje galima nurodyti tik vieną elektros vartojimo objektą (adresą). Jeigu vienos elektrinės elektra bus paskirstoma tarp kelių elektros vartojimo objektų (adresų), reikėtų pildyti dvi ar daugiau paraiškų kiekvienam elektros vartojimo objektui atskirai.

Dotacijos dydis:
– Dotacija įsirengiant naują saulės elektrinę – 254,93 Eur už 1 kW įrengtosios galios.
– Dotacija didinant esamos elektrinės įrengtąją galią – 191,99 Eur už 1 kW įrengtosios galios.
– Vienam elektros vartojimo objektui galima maksimali dotacijos suma – ne daugiau kaip už 10 kW.

Galimi pareiškėjai:
-Į dotaciją gali pretenduoti gyventojai, įsirengę arba padidinę turimų elektrinių galią nuo 2023 m. rugpjūčio 23 d. arba dar tik planuojantys įsirengti elektrinę ar padidinti esamos galią.
– Dotacija skiriama fiziniams asmenims, nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie yra įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ir į kuriuos bus nukreipiama saulės elektrine pagaminta elektra.

Kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai ar informacija:
1. AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos (pdf formatu), net jei elektrinė jau įrengta;
2. Saulės elektrinės įrengimo ir elektros vartojimo objektų unikalūs numeriai, pateikiami VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto išraše;
3. Elektros vartojimo objekte ketinamos naudoti įrengtos saulės elektrinės, už kurią prašoma dotacijos, galingumas (kW);
4. Notariškai patvirtintas arba elektroninėmis priemonėmis sudarytas įgaliojimas, jeigu paraišką teiks įgaliotas atstovas. Įgaliojime turi būti nurodyta, kad įgaliotasis asmuo gali atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus;
5. „Vienos įmonės“ deklaracija, jei paraiškoje nurodytame elektros vartojimo objekte yra registruota juridinio ir (ar) fizinio asmens ekonominė veikla (įmonė, individuali veikla pagal pažymą ar verslo liudijimą). Deklaraciją galima pildyti elektroniniu būdu paraiškoje integruotoje formoje;
6. Panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinis sutikimas vykdyti projekto veiklas elektrinės įrengimo objekte ne trumpiau kaip 10 metus po projekto pabaigos, jei elektrinės įrengimo objektas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį;
7. Rašytinis sutikimas, jei elektros vartojimo objekte yra registruota ne paties pareiškėjo, o kito juridinio ar fizinio asmens ekonominė veikla;
8. Kiek juridinių ir (ar) fizinių asmenų ekonominių veiklų yra registruota elektros vartojimo objekto adresu. Jeigu konkrečiu elektros vartojimo adresu registruota daugiau kaip vieno juridinio ir (ar) fizinio asmens ekonominė veikla, parama neteikiama.

Kaip pateikti paraišką?
1. Eikite į APVIS svetainę https://apvis.apva.lt/. Rekomenduojame jungtis kompiuteriu.
2. Spauskite „Prisijungti“.
3. Prisijunkite prie Elektroninių valdžios vartų pasirinktu būdu.
4. Pasirinkite jums aktualų kvietimą. Atkreipkite dėmesį, kad kvietimo pasirinkimas priklauso nuo to, kuriame regione yra pareiškėjo nuosavybės teise valdomas elektros vartojimo objektas – Sostinės regiono ar Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionų savivaldybėje. Taip pat, ar norite įsirengti naują saulės elektrinę ar didinti jau turimos galią.
5. Esant dideliam lankytojų srautui būsite nukreipti į „laukiamąjį“.
6. Laukdami savo eilės neuždarykite ir neperkraukite naršyklės lango, neleiskite savo įrenginiui „užmigti“ ar „restartuotis“.
7. Sulaukus savo eilės galėsite pildyti paraišką.
8. Užpildykite prašomus laukus.
9. Pildydami laukelį „Elektrinės įrengimo objekto unikalus Nr.“ ir „Elektros vartojimo objekto unikalus Nr.“ luktelkite, kol bus gauti duomenys iš Registrų centro.
10. Užpildykite likusius laukus ir pridėkite reikiamus dokumentus. Jei kyla klausimų, paspauskite ℹ️ ženkliuką šalia pildomo laukelio.
11. Spauskite „Pateikti“.

Tinkamos finansuoti išlaidos ir reikalavimai įsigyjamai įrangai (aktualu įrengiant saulės elektrinę ir teikiant prašymą Dotacijos išmokėjimui):
1. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos fizinio asmens, t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto elektros vartojimo objekto bendraturčiui.
2. Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra, patvirtinanti įrangos įsigijimą, turi būti išrašyta ne anksčiau kaip 2023 m. rugpjūčio 23 d. Taip pat įrangos montavimo darbų užbaigimą patvirtinanti atestuoto rangovo deklaracija bei nuosavybės ribų aktas turi būti išrašyti ne anksčiau kaip 2023 m. rugpjūčio 23 dieną. Jeigu šiame papunktyje nustatytų sąlygų nesilaikoma, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.
3. Įsigyjama įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius reikalavimus.
4. Saulės moduliai turi atitikti ES standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
5. Įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 metų produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti CE ženklą, pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Visą naujausią informaciją ir sąlygas apie paramą saulės elektrinių įrengimui rasite čia:

www.apva.lt