AKCIJOS ORGANIZATORIUS: „SAULĖS MAINAI“, t.y. UAB „Ispro“, (Statybininkų g. 3B, Gargždai, LT-96155, Klaipėdos r. sav., Lietuva), įmonės kodas: 301065541 (toliau – Akcijos organizatorius). Akcijos laikotarpis: Akcija vyksta 2023 m. gegužės 3 – 2023 m. gegužės 19 d. (imtinai). AKCIJOS SĄLYGOS: Akcijoje gali dalyvauti visi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus Vakarų Lietuvoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus Akcijos organizatoriaus darbuotojus bei jų šeimos narius (tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, sutuoktiniai), kurie turi nuosavą nekilnojamąjį turtą ir yra nepasiturintys, socialiai remiami valstybės, turi daugiavaikę šeimą, ar augina vaiką (vaikus) su negalia. AKCIJOS DALYVIAI: Internetiniame puslapyje www.saulesmainai.lt užsiregistravę ar užregistruoti asmenys, kurie atitinka akcijos taisykles ir sąlygas ir yra parašę motyvacinį laišką, kuriame pateikti argumentai, kodėl „SAULĖS MAINAI“ saulės elektrinę turėtų padovanoti būtent akcijos dalyvio šeimai. AKCIJOS PRIZAS: Akcijos prizas – viena fotovoltinė (saulės) elektrinės sistema (5 kWp galios) su įrengimo, montavimo, derinimo ir paleidimo darbais ant gyvenamojo namo (ar namo dalies) stogo. Akcijos prizas negali būti pakeistas jokiais kitais prizais ir už jį negali būti kompensuojama pinigais. LAIMĖTOJAS: Akcijos laimėtoją pagal motyvacinį laišką išrenka „Saulės mainų“ bendrovė. Paskelbus akcijos laimėtoją, su laimėtoju dėl akcijos prizo „įteikimo“ susisieks „Saulės mainų“ atstovas. SĄLYGOS: Akcijos dalyviai sutinka, kad saulės elektrinės planavimo, projektavimo ir pastatymo procesas bus filmuojamas, fotografuojamas ir viešinamas socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidoje. Akcijos dalyviai sutinka bendradarbiauti su „SAULĖS MAINAIS“ ir penkerius metus po saulės elektrinės pastatymo teikti duomenis apie pagamintą elektrą ir sutaupytas lėšas, būti filmuojami ir fotografuojami. Akcijos dalyvis neprieštarauja, kad, esant galimybei, įrengiant saulės elektrinę, bus pasinaudota Aplinkos projektų valdymo agentūros parama iš Klimato kaitos programos saulės elektrinei įrengti (pasinaudoti tokia parama gali gyventojai, kurie socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) yra ne mažiau kaip 6 mėnesiai registruoti kaip socialiai remtini asmenys, t.y. nuo 2021 m. spalio 20 d. iki 2022 m. balandžio 20 d. jiems buvo teikiama piniginė socialinė parama), arba parama iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programoje numatytų lėšų, kurią inicijavo Energetikos ministerija. Akcijos prizo gavimo atveju Akcijos dalyvis privalo Akcijos organizatoriui pateikti asmens dokumentą ir šiuos savo duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas, nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentai, kiti reikalingi dokumentai. Jei Akcijos dalyvis negalės pateikti šiose taisyklėse nurodytų dokumentų, Akcijos prizas nebus teikiamas, o sutartis su atrinktu laimėtoju bus nutraukta ir iš visų dalyvių bus renkamas kitas Akcijos laimėtojas. Jei atrinkus Akcijos laimėtoją paaiškėtų, kad projektuojant fotovoltinę (saulės) elektrinės sistemą, AB ESO negali išduoti prisijungimo sąlygų, arba AB ESO prijungimo sutartimi numatys prijungimo įmoką didesnę nei 0 eur, ant akcijos laimėtojui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto objekto, tokiu atveju sutartis su atrinktu laimėtoju bus nutraukta ir iš visų dalyvių bus renkamas kitas Akcijos laimėtojas. Akcijos organizatorius įsipareigoja sumokėti mokesčius, susijusius su Akcijos dovanomis, jei tokie yra taikomi, ir deklaruoti juos Valstybinei mokesčių inspekcijai. Akcijos organizatorius neprisiima atsakomybės dėl bet kokių nuostolių (įskaitant netiesioginius, specialiuosius ar lygiagrečiuosius nuostolius ir prarastą pelną, tačiau tuo neapsiribojant), papildomų išlaidų ar žalos, patirtos (nepriklausomai nuo to, ar jie yra susiję su kokio nors asmens aplaidumu) ryšium su šiuo konkursu, prizo priėmimu arba jo naudojimu, išskyrus atsakomybę, nuo kurios atsiriboti neleidžia teisės aktai. Jei nustatoma, kad kurios nors iš šių sąlygų ir nuostatų yra negaliojančios, neteisėtos arba neįgyvendinamos, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui visa jų apimtimi. KITOS SĄLYGOS: Visi ginčai, kylantys dėl Akcijos, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Akcijos organizatoriaus buveinės vietą. Akcijos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją ir panaikinti prizus dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) iš karto po to, kai dalyviai informuojami apie Akcijos nutraukimą viešai. Akcijos organizatorius įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims, išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais duomenys turi būti perduodami mokesčių sumokėjimo ir prizo deklaravimo tikslais. Visos pretenzijos, susijusios su Akcijos organizavimu ir (arba) jo vykdymu, turi būti surašytos raštu ir siunčiamos Akcijos organizatoriui el. pašto adresu info@saulesmainai.lt. Į skundus bus atsakyta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos. Akcijos dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus. _ Svarbu, kad perskaitytumėte ir suprastumėte išdėstytas sąlygas. Paspausdami „SUTINKU“, Jūs pareiškiate, jog sutinkate, kad šios sąlygos būtų taikomos Jums dalyvaujant „Saulės mainų“ akcijoje.